DIABETHICS IS CLOSED / DIABETHICS ÄR STÄNGT

From May 2021 Diabethics is closed. This site will remain for a while as education material. / Från maj 2021 har jag stängt ner Diabethics, och avser göra något annat. Mina sociala medier finns kvar ett tag men denna hemsida lite längre, med anledning av att den används som informationskanal och utbildning. Jag summerade mina snart åtta år i diabetesvärlden och vad jag uppnått här: http://www.diabethics.com/science/en-diabetesodysse-del-4-the-world-is-not-enough/ 


Hans Jönsson
Stockholm, Sweden