Name and logo

Diabethics is purposely misspelled, I included ethic in the name. Reason is described above, my background with frequent reading of scientific papers and the pseudoscience common in our world, with promises of cures and things that make us walk on water.

The logo symbolize what autoimmune diabetes is for me and have been since diagnose: if I manage to get certain, temporary control I get freedom and can do anything. But you must put a lot of efforts in the management first, without guarantees. I have twisted the yin and yang symbol, which for me symbolize self-control, and the dove freedom. We might be able to relax but never switch off completely. The case is that we can´t win over diabetes, aim for a tie. There are many nuances of the disease, in many countries the mortality is extremely high, already at a young age.

—————————————————————————————————————————————————————————————

Mitt företagsnamn är medvetet ”felstavat”, jag inkluderar etik i namnet. Skälen är två, dels min vetenskapliga approach, dels det utbredda kvacksalveri som förekommer för oss med diabetes.

Loggan visar vad autoimmun diabetes innebär för mig och har varit sedan diagnos: om jag lyckas få någon form av tillfällig kontroll får jag också frihet att göra vad jag vill. Men jag måste lägga tid och ansträngningar på sjukdomen först, utan garantier. Jag har twistat yin och yang, som står för mycket, bland annat självkontroll, och inget symboliserar frihet mer än duvan. Ibland kan vi absolut koppla av men aldrig bort. Saken är att vi kan inte vinna över sjukdomen, vi måste ha ett rimligt mål – sikta på oavgjort. Nyanserna av sjukdomen är många, diabetes har i många av världens länder extremt hög mortalitet, redan i ung ålder.