Hypoglycemia

Hypoglycemia, or hypo, refer to a low blood glucose value below 3,9 mmol/L or 70 mg/dl (1, 2).  This is the international consensus for a definition of hypoglycemia from American Diabetes Association Standards of Medical Care, in three levels.

 

 

Severe hypoglycaemia and a very low glucose can lead to coma and death (global mortality due to hypoglycemia 3, detailed paper about complications 4). Hypoglycemia can happen due to a number of reasons; too much insulin, not eating enough carbs, intensive physical activity, heat such as sauna or a hot bath, intramuscular insulin injection, alcohol, among others. It´s important to inform friends and family about symptoms of hypoglycemia, some are (please note that not all must be present):

 

 • Unconsciousness/coma
 • Irregular heartbeat
 • Shaky or jittery
 • Pale
 • Hungry
 • Anxiety
 • Sweaty
 • Irritable
 • Confused or disoriented
 • Issues concentrating
 • Memory impairment
 • Slurred speech
 • Being stroppy
 • Muscle cramps

 

IMPORTANT: Inform your friends, family and colleagues about the above, and save the picture below for tips how to handle an emergency situation. Never ever under any circumstances give insulin.

 

References:

 1. http://care.diabetesjournals.org/content/41/Supplement_1/S55
 2. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia
 3. https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-018-4626-y
 4. https://care.diabetesjournals.org/content/36/5/1384?ijkey=9f30ad723a9cdf1df3f1e61cc160c60f3a6426c0&keytype2=tf_ipsecsha&fbclid=IwAR2pOxVYmwV61qgrf7TiLJlDEYJ7xkk6O4n1YBYCruBSnLUOypdJQXLJ0gQ

———————————————————————————————————————————————————————————–

Hypoglykemi, eller hypo, innebär ett blodglukos under 3,9 mmol/L eller 70 mg/dl (1, 2). Nedan är internationell konsensus för en definition av hypoglykemi från American Diabetes Association Standards of Medical Care, i tre olika nivåer:

 

Akut hypoglykemi och ett väldigt lågt blodsocker kan leda till koma och död (mortalitet i världen pga av hypoglykemi 3, detaljerat om komplikationer relaterat till hypoglykemi 4). Hypoglykemi kan inträffa av en mängd orsaker; för mycket insulin, för litet intag av kolhydrater, intensiv fysisk aktivitet, hög värme som en bastu eller ett varmt bad, intramuskulär insulininjektion, alkohol, med flera. Det är viktigt att informera vänner och familj om symptom vid hypoglykemi, en del är dessa (observera att inte alla måste uppvisas samtidigt):

 • Avsvimmad, koma
 • Hjärtklappning
 • Darrningar
 • Blekhet
 • Hunger
 • Oro/ängslan
 • Svettningar
 • Lättirriterad
 • Förvirring
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnesstörningar
 • Sluddrigt tal
 • Aggression
 • Kramper

 

VIKTIGT: Informera dina vänner, familj och kollegor om ovan, och spara bilden nedan som tips vid en akut situation. Ge aldrig under några omständigheter insulin.

 

Referenser:

 1. http://care.diabetesjournals.org/content/41/Supplement_1/S55
 2. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia
 3. https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-018-4626-y
 4. https://care.diabetesjournals.org/content/36/5/1384?ijkey=9f30ad723a9cdf1df3f1e61cc160c60f3a6426c0&keytype2=tf_ipsecsha&fbclid=IwAR2pOxVYmwV61qgrf7TiLJlDEYJ7xkk6O4n1YBYCruBSnLUOypdJQXLJ0gQ