Support research

Considering how serious diabetes is, see my chapter ”about” (1), diabetes research suffer due to lack of funding. The largest international foundation within autoimmune diabetes is JDRF. They supported research with $100 million dollar in 2017. See annual report 2. Donations click here 3.

 

References:

  1. http://www.diabethics.com/diabetes/#1
  2. https://1x5o5mujiug388ttap1p8s17-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/01/2017_Annual_Report.pdf?_ga=2.25632318.243640953.1541678398-2083739561.1528282625
  3. https://www2.jdrf.org/site/Donation2?2376.donation=form1&df_id=2376&s_src=jdrf.org&s_subsrc=siteMenuButton&_ga=2.260060814.243640953.1541678398-2083739561.1528282625

————————————————————————————————————————————————————————————-

Diskonterat allvaret i sjukdomarna diabetes, se mitt kapitel ”about” (1), så lider diabetesforskningen pga brist på medel. Den största internationella insamlingsorganisationen inom autoimmun diabetes är JDRF. De stödde forskningen med 100 miljoner dollar 2017. Läs årsredovisningen här 2. För att donera 3.

 

I Sverige är de två största fonderna inom diabetes Barndiabetesfonden och Diabetesfonden. Barndiabetesfonden stödjer primärt forskning inom autoimmun diabetes och Diabetesfonden forskning för all typ av diabetes. 2017 supporterade Barndiabetesfonden forskningen med 13,3 miljoner, Diabetesfonden med 25,3 miljoner. För att donera till Barndiabetesfonden 4, Diabetesfonden 5. För att läsa mer om fonderna se min artikel här 6.

 

Referenser:

  1. http://www.diabethics.com/diabetes/#1
  2. https://1x5o5mujiug388ttap1p8s17-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/01/2017_Annual_Report.pdf?_ga=2.25632318.243640953.1541678398-2083739561.1528282625
  3. https://www2.jdrf.org/site/Donation2?2376.donation=form1&df_id=2376&s_src=jdrf.org&s_subsrc=siteMenuButton&_ga=2.260060814.243640953.1541678398-2083739561.1528282625
  4. http://www.barndiabetesfonden.se/Stod-oss/Ge-en-gava/
  5. https://diabetes.se/diabetesfonden/ge-en-gava/
  6. https://www.diabethics.com/science/forskningsfonder-diabetes/