HbA1C konverterare

Med hjälp av Anders Björn, professor i matematik vid Linköpings universitet, har jag tagit fram en omvandlare mellan de olika standarder som finns för HbA1c i världen. Den visar även estimat för medelblodsocker som svarar mot ett visst HbA1c. OBS! Dessa uppskattningar är mer osäkra, men är de bästa som finns att tillgå idag (tänk särskilt på att det inte är undersökt hur korrekta de är för barn). Läs mer om HbA1c


HbA1c KONVERTERARE

Fyll i ditt HbA1c eller blodsocker så omvandlas det till motsvarande värden för övriga standarder. Fyll i det värde du vill omvandla och tryck på returtangenten.

Medelblodsocker

HbA1c

Förklaring till de olika standarderna. IFCC är internationell standard och det vi använder i Sverige idag. DCCT är amerikansk standard och kallas även NGSP. Mono-S är tidigare svensk standard. JDS är japansk standard och kallas även JSCC. Blodsocker mäts i större delen av världen i mmol/l men bl a USA använder mg/dl.

Källor för formler se Anders Björns hemsida. Där finns även en PDF som vi utgått från, små variationer kan ses vid jämförelser mot omräknaren, detta pga avrundningar.