Category: Forskningsfonder

WDD 14 november 2018

3 November, 2018

Den 14 november infaller världsdiabetesdagen, World Diabetes Day. Dagen är instiftad av IDF, Internationella Diabetesförbundet, och WHO, World Health Organization, 1991. År 2006 blev den 14 november en officiell dag att uppmärksamma av WHO genom resolution 61/225 (1). Datumet är valt för att Frederick Banting föddes 14 november 1891. Banting med kollegor Charles Best, James Collip och John Macleod, upptäckte (isolerade) insulinet sommaren 1921. Det testades på en människa första gången 11 januari 1922, då 14-åriga Leonard Thompson som var dagar från att dö av typ 1 diabetes, fick en injektion (2). Resultatet var otillfredsställande men 23 januari gjordes ett nytt lyckat försök, och Leonard överlevde. Innan denna upptäckt var främst typ 1 diabetes en absolut dödsdom, men även många med en svårare och senare insulinberoende form av typ 2 diabetes avled med tiden. Upptäckten räknas än idag som en av de största inom medicin och har räddat livet på oräkneligt antal miljoner människor med diabetes. Osäkra uppgifter men idag tros ca 80 miljoner människor vara dagligen beroende av insulin för att överleva. Upptäckten belönades med 1923 års Nobelpris i medicin.

Kuriosa om den 14 november som få känner till är att Banting och Best detta datum 1921, på Bantings 30-årsdag, för första gången presenterade sina framsteg. Detta skedde inför “The Journal Club of the University of Toronto Department of Physiology”, den vetenskapliga societeten på Torontos universitet, 3.

Dagen syftar till att uppmärksamma diabetes vars prevalens ökat i många år och idag har enligt IDF 425 miljoner någon form av diabetes i världen, av totalt ca 7,5 miljarder människor. Det innebär att ca 5,6% av jordens befolkning har diabetes. Dagen syftar naturligtvis även att lyfta allvaret i sjukdomarna diabetes, som tvärtemot vad många tror är mycket allvarliga och ca 4 miljoner människor i världen mister livet varje år på grund av diabetes (4). Inte att förglömma så innebär den i många länder kraftiga ökningen av typ 2 diabetes ett gigantiskt hälsoekonomiskt problem, i synnerhet då diabetes ökar i länder med sämre ekonomi och ett sjukvårdssystem inte rustat för detta. Detta är en bild från IDF´s Diabetesatlas (5) där man kan ta ut siffror själv, och se ganska detaljerat väldigt mycket. Autoimmun diabetes (typ 1 diabetes) är separerat endast för barn:

Tittar vi på Sverige så visade jag tidigare idag att diabetes är åttonde vanligaste dödsorsak i Sverige, kanske till och med tredje (6). Vi som kanske har bäst förutsättningar av alla världens länder i jämförelse har ändå inte en bra situation alls. Så från och med nu har jag en blå bakgrund på min sida och en blå ring runt min profilbild, som symboliserar liv, hälsa och enighet/sammanhållning. Färgen är blå för att symbolisera himlen, men främst kanske FN (7). Jag har skapat den på 5 sekunder genom den officiella appen, för android här 8, för iOS här 9.

För att hjälpa forskningen endast inom typ 1 diabetes, stöd Barndiabetesfonden:

SWISH 9000597
SMSa HOPP till 72929 för att skänka 50 kr
SMSa MOTA till 72929 för att skänka 100 kr
SMSa BOTA till 72929 för att skänka 200 kr
SMSa HJÄLTE till 72929 för att skänka 250 kr

För att hjälpa forskningen inom all form av diabetes, stöd Diabetesfonden:

SWISH 123 900 9010
SMSa DIABETES till 72980 för att skänka 50 kr

Referenser:

  1. http://www.who.int/life-course/news/events/2017-world-diabetes-day/en/
  2. https://www.facebook.com/diabethics/posts/1979079725442939?__tn__=K-R
  3. https://heritage.utoronto.ca/insulin
  4. http://www.diabethics.com/diabetes/#1
  5. http://www.diabetesatlas.org/across-the-globe.html
  6. http://www.diabethics.com/forskning-teknik/mortalitet-diabetes/
  7. https://www.idf.org/images/Blue-circle-usage-guidelines.pdf
  8. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idf.wdd
  9. https://itunes.apple.com/se/app/world-diabetes-day/id891700278?mt=8

Hans Jönsson
Diabethics
https://www.facebook.com/diabethics
https://www.facebook.com/diabethicssverige/
https://www.instagram.com/diabethics