Category: Life

Vaccin mot COVID19

9 December, 2020

Sverige har ingått EU-gemensamma avtal för vaccin mot COVID-19 för fem olika vaccin, detta från företagen AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech, CureVac och Moderna (pressmeddelande från regeringen för ett par dagar sedan 1). Enligt alla pressmeddelanden som löpande kommunicerats så räcker vaccinen för hela befolkningen, detta under förutsättning att de blir godkända för användning. Godkännande av EMA (EU’s läkemedelsmyndighet), om så blir fallet, väntas i slutet av december och/eller mitten av januari 2021.

Jag får väldigt mycket frågor om hur Folkhälsomyndigheten kommer se på diabetes som riskgrupp eller ej, vid eventuell prioritering. Viktigt att komma ihåg att det inte är alla med diabetes som är en riskgrupp, som jag visat upprepat antal tillfällen och i synnerhet i mina fyra omfattande artiklar. Klicka som vanligt på Swedish till höger ovanför toppbilden för att direkt komma till svensk text. Först vad vi vet om immunförsvaret vid diabetes 2, sedan köpte jag exklusiv statistik från Socialstyrelsen och kunde påvisa att det jag upprepade tillfällen visade tidigt under pandemin i om möjligt ännu större utsträckning gällde även för Sverige, risken för att avlida av COVID-19 bottnar i samsjuklighet, komplikationer, övervikt och möjligen lång duration och HbA1c, och ålder. Det sistnämnda gäller även för de utan diabetes, ålder är tydligaste riskfaktorn. Gällande autoimmun diabetes (typ 1 diabetes) kunde jag tidigt påvisa att risken att avlida är låg, och detta verifierades i den data jag köpte av Socialstyrelsen och detta har endast stärkts. En studie som ännu ej är granskad men på väg att publiceras stärker detta ytterligare. Som jag även skrivit vid flera tillfällen har flera projekt startats som avser titta på om personer med autoimmun diabetes faktiskt kan vara skyddad mot svår sjukdom och död. Inte att sjukdomen per se skyddar utan att något hos immunförsvaret hos oss innebär att vi eventuellt står emot bättre, en gammal hypotes som till stor del bottnar i anekdoter om att många med sjukdomen upplever sig mindre sjuka i förkylningar och infektioner än personer i ens omgivning utan autoimmun diabetes. Anekdoter är inte vetenskap, men det har florerat mycket dylika anekdoter i trettio år och diskonterat att diabetesforskningen lider av brist på medel har denna forskning inte prioriterats av naturliga skäl. Jag har själv delgett vad jag tidigare läst som korrelerar med en del fynd som visats just med COVID-19, med världens främsta forskare. Att det är så att vi har något skyddande är alltså inte alls säkert, men det glädjer mig att detta fokuseras på nu och att vi en gång för alla kommer få svar på detta inom ett år eller två. Som vi alla vet är autoimmun diabetes en svår sjukdom som ökar risken för andra autoimmuna sjukdomar och inte minst, på sikt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och förtida död. Om det finns något som, för en gångs skull, möjligen är “en fördel” för oss är det ofattbart stort och framförallt, detta kan även troligen ge oss en viktig pusselbit gällande etiologin (orsaken) till sjukdomen och hur det komplexa immunförsvaret fungerar. Om detta återkommer jag till.

Jag skrev senare två artiklar till om diabetes och COVID-19, först den engelska studien vars slutsats överdrevs och emellanåt till och med citerades på ett sensationsjournalistiskt sätt 3. Sedan en kortare uppdatering då jag i september ånyo köpte statistik av Socialstyrelsen, helt i linje med tidigare 4.

Med ovan sagt: det finns alltså en grupp personer med autoimmun diabetes som faller under gruppen ökad risk, vad vi ser hittills är detta alltså de som är äldre, haft sjukdomen länge, har andra sjukdomar och komplikationer. Det har initierats flera studier som avser titta på vilka faktorer som är av vikt, det vill säga har lång sjukdomsduration exempelvis betydelser över huvud taget, liksom högre HbA1c? Är det över huvud taget diabetesen som ökar risken eller är det just andra sjukdomar? Vi vet inte exakt vad som är vad, annat än att denna grupp är liten i Sverige.

Jag har följare som tillhör de som löper ökad risk för svår sjukdom och de finns även i slutna forum, hur dessa eventuellt måste agera skall diskuteras med behandlande läkare.

Jag har till Folkhälsomyndigheten ställt frågan om man avser inkludera diabetes som riskgrupp vid vaccinering mot COVID-19, jag kommer uppdatera denna artikel efterhand jag får svar. Den nu gällande informationen är detta (5). Observera att denna prioritering av vem som får vaccin först gäller under förutsättning att vi har begränsad tillgång till vaccin, vilket är troligt initialt men förhoppningsvis ett snabbt övergående problem.

“Vid begränsade volymer av vacciner rekommenderar Folkhälsomyndigheten att grupper prioriteras enligt tabell 1 för vaccination mot covid-19, innan en vaccination av övriga grupper är aktuell. För att snabbt minska risken för covid-19 hos personer som bor på särskilda boenden för äldre, kan boende och personal vaccineras vid samma tillfällen, förutsatt att det finns tillräckligt med vacciner. Det kan även finnas andra vårdformer som inkluderar vård av äldre med behov av daglig omsorg och med stor risk för att få allvarlig sjukdom eller avlida i covid-19, som kan inkluderas i prioriteringen enligt tabell 1. Rekommendationen är ett stöd till regionernas egna beslut om vaccination mot covid-19 och ett underlag för att kunna ta beslut utefter olika förutsättningar.”

 

 

SUMMERING

Om något förändras gällande diabetes som riskgrupp kommer jag uppdatera artikeln och posta den i sociala medier.

 

Avslutningsvis tackar jag en följare och diabetespappa som heter Martin som skickade en QR-kod han tagit fram för mig, helt på eget bevåg, som support. Om du vill stödja mitt arbete så tar du en bild på den i din swish-app alternativt skriver mitt swishnummer 1231576800. Tack.

 

Referenser:

  1. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/sverige-ingar-i-eu-gemensamt-avtal-om-covid-19-vaccin-med-moderna/
  2. http://www.diabethics.com/science/diabetes-does-not-mean-being-immunocompromised/
  3. http://www.diabethics.com/science/covid-19-and-diabetes-uk/
  4. http://www.diabethics.com/science/risks-with-covid-19-and-diabetes-part-2/
  5. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f8703f0a29cc408fb788b60f87289e5b/nationell-plan-vaccination-covid-19.pdf

 

 

Hans Jönsson
Vetenskaplig diabetesskribent, föreläsare och konsult
https://www.facebook.com/diabethics
https://www.instagram.com/diabethics

Vacation

19 July, 2020

After I’ve worked very hard this spring to spread scientific information about COVID-19 related to diabetes I definitely need some rest, I will take some necessary vacation with my wife and son. If nothing spectacular happens, like “the cure is around the corner” part XXX, I will only post some lifestyle pictures at my instagram page. Follow me there too. For summer readings you have a lot of general information about diabetes at my site. If you have friends that you think should follow my work, please share my sites. I’m reaching 6000 followers at my Facebook page soon, about 900 new during this pandemic:

I hope you will have an amazing summer and that your BG is with you 🙏❤

Best regards,

Hans Jönsson
Scientific Diabetes Writer, Lecturer and Consultant
https://www.facebook.com/diabethics
https://www.instagram.com/diabethics


Efter de tuffaste arbetsmånaderna jag erfarit, inkluderat hösten 2013 då jag gick hårt in i väggen (exceptionellt långa dagar, arbete helger och helgdagar under lång tid), så är jag rätt slut. Jag är inte slut som artist, men behöver återhämtning. Lyssna på kroppen.

Passar på att tacka för det fina stöd och alla fantastiska meddelanden jag fått och får. Inte minst under denna smått surrealistiska vår med detta hemska virus, där jag själv tog på mig rollen att reda ut den irrationella rapporteringen om diabetes kopplat till COVID-19. Ingen har haft så mycket direktkontakt med forskare runt världen, jag har dessutom förmått italienska (motsvarande) Folkhälsomyndigheten att ändra till typ 2 diabetes då det visade sig att typ 1 diabetes inte alls avsågs, senare motsvarande förtydligande från Socialstyrelsen. Ingen förstår hur mycket tid detta tar i anspråk, dock har ingen tvingat mig. Men fantastiskt och viktigt att de lyssnar på mig. #fördiabetes

Mina ursprungliga mål är med råge överträffade. I december 2015, då jag gick live med min hemsida och mitt företag, så skrev jag på min hemsida att de var:

• Att jag alltid mått förträffligt med min diabetes, men att jag inte var signifikativ för massan med sjukdomen. Tvärtom. Jag ville bidra till att fler fick verktyg för att må bättre och i den bästa av världar, kanske till och med kunde må som mig. Genom tekniska hjälpmedel och läkemedel.
• Mota kvacksalvare. Tveksamt om någon sjukdom möter så mycket fördomar och löften om bättring och bot som diabetes. Det är för lätt att profitera på människor i nöd i Sverige.
• Barnen. Vad gäller mycket, allt.

Lite sommarläsning, inte minst då jag genom pandemin fått ca 900 nya följare och närmar mig 6000:

Här om mina insatser för sensorbaserad glukosmätning: http://www.diabethics.com/science/en-diabetesodysse-del-1/

Här om de mest fanatiska dietförespråkarna från LCHF-lägret, observera att inte alla var så och idag har de lugnat sig: http://www.diabethics.com/science/en-diabetesodysse-del-2/

Här om det paradigmskifte gällande körkort vid insulinbehandlad diabetes, som nu är på gång: http://www.diabethics.com/science/korkort-insulinbehandlad-diabetes/ Nyligen visade jag att det sker nu, översynen är klar och arbetet pågår hos Transportstyrelsen. Deras förslag är till 95%, minst, vad jag föreslagit: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4435760139774873&id=1232715323412720

Möjligheten att bli Polis går mycket trögare, men inte gett upp alls: http://www.diabethics.com/science/polis-och-typ-1-diabetes/

Utöver ovan även helt på egen hand utrangerat begreppet “sockersjuka” samt bidragit att FIAsp blev tillgängligt för fler för ett år sedan, https://m.facebook.com/diabethics/photos/a.1290742760943309/3250381481646084/?type=3 samt https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3085112348172999&id=1232715323412720.

Sammantaget kan osvenskt och oblygt sägas att alla små och stora frågor jag hittills tagit i har jag lyckats genomföra, oftast ensam men ibland med en ledande roll. Jag stänger nu ner för ett par veckor om inget särskilt inträffar, likt “botemedlet är runt hörnet” del XXX. På Instagram kan möjligen komma någon bild mer livsstilsrelaterat. Följ mig där. Finns massor kvar att göra för diabetes, ännu mer internationellt. Oändligt tacksam för er som swishar en slant emellanåt, ibland någon tusenlapp (!!!) och nu senast 5000 i sponsring utan motprestation från en företagare i Västerås 🙏🙌❤ Kanske det kan vara något att satsa på för mig, möjligheten att synas på min hemsida som hade ca 700 000 besökare under 2019?

Här en av alla dessa fantastiska kommentarer som fått mig att fälla en tår. Fina Ulrica ❤💙 Ha en fantastisk sommar, hoppas blodsockret är med er 💪🙌

Hans Jönsson
Vetenskaplig diabetesskribent, föreläsare och konsult
https://www.facebook.com/diabethics
https://www.instagram.com/diabethics