Medtronic 670G tillgänglig

19 November, 2018

 

ARTIKELN UPPDATERAD 19 NOVEMBER, SE LÄNGRE NER.

Medtronic 670G är kostnadseffektiv säger TLV, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 

Medtronic 670G är en så kallad hybrid closed loop, en insulinpump som med en algoritm kopplas samman med en CGM, och själv styr basalen. Den ökar och minskar insulintillförseln efter behov, men bolus vid måltid måste man ge själv. Systemet är godkänt från 7 år, och kommer innebära mycket för människor med insulinbehandlad diabetes. Inom tre år kommer flera konkurrenter med motsvarande, jag skrev nyligen en omfattande artikel om alla aktörer 1.

 

Medtronic 670G CE-märktes i Europa i juni och har funnits i USA sedan våren 2017. Produkten uppges användas av över 100 000 personer i USA. I Sverige är tanken att den snart skall börja levereras, men den har genomgått ett så kallat ordnat införande. Som de flesta vet så sköter landstingen idag själva upphandlingen av insulinpumpar och CGM/FGM, men pga att det inte minst när sensorbaserad glukosmätning fått fäste blivit stora olikheter mellan landstingen gällande förskrivning, samt att produkterna kostar en del (om än en besparing på sikt), så finns en möjlighet till ett annat förfarande.

 

NT-rådet (nya terapier) är en expertgrupp med representanter för Sveriges landsting och regioner (2). NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landstingen om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Tanken är att detta ska ge mer jämlik vård, och detta sker genom ett ordnat införande (2). Denna procedur har använts länge för läkemedel men förvånansvärt inte för medicinteknik. Första pilottestet var Freestyle Libre, som förvisso redan var brett införd men godkändes även för typ 2 diabetes i februari i år. NT-rådet tar hjälp av TLV för en hälsoekonomisk bedömning, detta är i sig inget beslut utan en rekommendation. TLV ger nu Medtronic 670G tummen upp, och beslutet är nu NT-rådets.

 

Detta förfarande är inte alls avgörande för att en produkt ska komma ut på marknaden, om NT-rådet mot förmodan inte följer TLV´s rekommendation om 670G kommer den ändå upphandlas av landstingen själva. Däremot sätter detta ordnat införande en bättre grund, lägre pris och ger bättre förutsättningar för jämlik vård. När NT-rådets beslut kommer är oklart, troligen inom kort.

 

TLV har en omfattande hälsoekonomisk bedömning, där de bland annat säger:

 

”Kostnaden för att byta från MiniMed 640G till MiniMed 670G utgör sannolikt en marginell budgetpåverkan, medan kostnaden för införandet av en hybrid closed loop för en utvidgad patientgrupp har en potentiellt stor inverkan på budgeten i respektive region/landsting. TLV bedömer, trots de osäkerheter som finns gällande livskvalitet, att det är sannolikt att kostnaderna för ett byte från MiniMed 640G till MiniMed 670G står i relation till den potentiella nyttan.”

 

Ovan är bra, men också en fingervisning om det jag säger hela tiden. Denna teknik kommer göra massor men alla kommer inte få den. Vi måste tala om vad detta innebär för oss, inom 5 år har förhoppningsvis majoriteten av alla med autoimmun diabetes tekniken och en del av de med insulinbehandlad typ 2 diabetes. Men det kommer inte ske per automatik. Här är hela TLV´s dokument 5.

 

UPPDATERING 19 NOVEMBER: Som ni som följer mig på Facebook sett så har redan de första patienterna i Sverige fått 670G, som jag skrev i oktober ovan var inte proceduren med ordnat införande avgörande för detta. Nu har dock NT-rådet haft sitt möte, och deras rekommendation till landstingen är:

 

 

 

Som synes i dokumentet (6) och hänvisningen till Socialstyrelsens riktlinjer, så bedömer man alltså att Medtronic 670G kan ges till patienter som kommer ifråga gällande exempelvis 640G idag. SAP innebär en insulinpump ihopkopplad med en CGM utan styrning, det vill säga endast kommunikation och överföring av glukosvärden eller likt både Medtronic 640G och Tandem t:slim X2, att pumpen slår av insulintillförseln då blodsockret blir för lågt:

“Enligt Socialstyrelsen rekommendationer kan SAP användas till vuxna patienter med typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 4). Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) och kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) har högre prioritet.”

Alla kommer inte få möjligheten, förhoppningsvis de som verkligen har behov och inte minst, att vi inte fortsatt ser ojämlik förskrivning mellan landstingen. Det sistnämnda är en utopi tyvärr (7). Likt alltid, för en dialog med ditt diabetesteam. Closed loop-system, inkluderat detta som är en hybrid, kommer innebära massor för personer med insulinbehandlad diabetes. Utvecklingen går inte att stoppa för landsting, politiker och andra, men då man allt för ofta ser kostnaden kortsiktigt kommer det dröja innan systemen får spridning. Vi måste tala om vilken nytta vi har av dem.

 

 

Referenser:

  1. http://www.diabethics.com/forskning-teknik/closed-loop-update/
  2. https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/saarbetarvi/rollerochkontaktuppgifter/roller/ntradetnyaterapier.5.4771ab7716298ed82ba5e87.html
  3. https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/saarbetarvi/arkiv/beslutomsamverkansniva.5.4771ab7716298ed82ba97add.html
  4. https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/saarbetarvi/arkiv/beslutomsamverkansniva.5.4771ab7716298ed82ba97add.html
  5. https://www.tlv.se/download/18.7a6e902e1663e6b65582d204/1538744117366/halsoekonomiskt_underlag181001_minimed.pdf
  6. https://www.janusinfo.se/download/18.5d8bf2d616707c9d4dc1fcc8/1542281384840/MiniMed-670g-181115.pdf
  7. http://www.diabethics.com/science/status-sensorbaserad-glukosmatning/

 

 

Hans Jönsson
Diabethics
https://www.facebook.com/diabethics
https://www.facebook.com/diabethicssverige/
https://www.instagram.com/diabethics

 

Tekniska hjälpmedel
Warning: Undefined variable $post in /customers/0/d/2/diabethics.com/httpd.www/wp-content/themes/diabethics/inc/diabethics_functions.php on line 138 Warning: Attempt to read property "ID" on null in /customers/0/d/2/diabethics.com/httpd.www/wp-content/themes/diabethics/inc/diabethics_functions.php on line 138