På återseende

28 August, 2017

Fyra år efter jag lämnade min senaste anställning som svensk Försäljningschef/Country Manager för ett japanskt konsumentelektronikföretags svenska division blir jag åter anställd. Nu inom diabetes. 1 september börjar jag som Patient Access Manager Sverige/Finland på Abbott. Så jag stänger ner Diabethics, men finns i allra högsta grad kvar i diabetesvärlden, om än inte lika synlig.

 

 

MIN BAKGRUND
Som jag skriver på min hemsida och i blogginlägg ett flertal gånger valde jag, efter att ha gått in i väggen, att lämna mitt dåvarande arbete hösten 2013. Jag hade då arbetat med försäljning hela mitt liv, med framgång. Jag ville göra något annat och jag var medveten om att jag besatt stor kunskap om diabetes, vilket blev tydligt då jag då jag fann Facebookgrupper och hade tid att försöka hjälpa människor, inte sällan människor som inte mådde lika bra som jag själv gjorde/gör. Så är tyvärr situationen för många, jag tillhör en minoritet som mår fantastiskt bra, inte har några begränsningar alls av sjukdomen och inte några komplikationer. Jag har sedan jag var barn haft ett intresse i medicin, både pga att jag kom i kontakt med sjukvården pga diverse olyckor/incidenter jag var med om, tack vare att det i mina föräldrars umgänge fanns många läkare, och att jag från att jag var barn haft en multisjuk pappa. Så vid diagnos av typ 1 diabetes, som jag inte kunde något alls om, var det ganska lätt att inse att jag behövde läsa på och det snabbt. Vetgirighet och nyfikenhet bidrog starkt, men också en stark strävan att inte låta sjukdomen vara en parentes men inte något som skulle styra mig. Genom åren träffade jag förstås privat människor med sjukdomen och visste väl om att jag var osedvanligt ”nördigt insatt”. Mitt kontaktnät bland läkare men framförallt forskare inom diabetes, var stort långt innan jag startade Diabethics.

 

 

START AV DIABETHICS
I september 2014 dök väldigt mycket inlägg om Freestyle Libre upp i slutna forum. En produkt jag kände till men inte hade själv. I princip alla som skrev bodde i Västra Götaland som ofta är en förebild när det gäller implementering av hjälpmedel, i vilket fall uppfattas det så av oss med diabetes.

Min första och andra tanke var, ”är det inte lite väl hajpat?”. Folk var lyriska, medan min personliga erfarenhet av CGM var ringa. Jag blev avundsjuk, jag ville ha detta och samtidigt ge fler i SLL (Stockholms läns landsting) möjligheten. Jag har arbetat med ”grävande försäljning” och blanka papper en stor del av mitt liv, så jag började ringa runt. Jag talade med flera tjänstemän på förvaltningen, OneMed, mailade massor av personer. En intensiv, oberoende lobbying pågick i sju månader. Jag bidrog med en hel del information om teknik, hälsoekonomiska studier, kunskap om diabetes etc etc. Pga tekniska/juridiska problem så var upphandlingar tillfälligt lagt på is inom SLL, men det underminerade inte möjligheterna och SLL tog upp Freestyle Libre per 4 maj 2015 utan att Abbott varit involverad alls. Detta skedde inte tack vare mig allena och Libre hade självklart upphandlats i SLL senare, men jag bidrog självklart.

Parallellt med min lobbying i Stockholm diskuterade jag med alla möjliga kontakter jag har om de orättvisor mellan landstingen gällande förskrivning av hjälpmedel som finns, som blev resultatet efter att de försvann från TLV´s ansvar något år tidigare. Alla med lite djupare insyn visste att det råder orättvisor men ingen hade någon data, det visade sig att det inte fanns någon gjord. Så, vi stod alla på barrikaderna och krävde jämlikhet gällande förskrivningen men ingen visste alls vad vi utgick från. I min värld anmärkningsvärt. Jag började nysta i detta, med stöd av offentlighets- och sekretesslagen, parallellt med att skissandet på Diabethics fortgick. Våren 2016 publicerade jag den första jämförelse som gjorts mellan alla 21 landsting (http://www.diabethics.com/forskning-teknik/statistik-forskrivning-cgmfgm-och-insulinpump-i-sverige/), arbetet har refererats till i TV, i tidningar, Diabetesförbundet och professionen har publicerat det i sin media, och jag har fått ett hundratal mail från politiker, tjänstemän, företag inom branschen, läkare etc etc. Arbetet tog enormt med tid, men gav resultat. I min jämförelse har 25% av vuxna med typ 1 diabetes CGM och 47% av barnen. Idag, 1,5 år senare, har ca 75% av alla med typ 1 diabetes i Sverige någon form av CGM varav Libre är absolut vanligast förekommande. Självklart, likt jag skrivit många gånger, är skälen till ökad förskrivning flera och det finns många som bidragit. Men det har i allra högsta grad jag själv likväl. Ett stort tack till politiker och tjänstemän som tagit dessa viktiga beslut, som förlänger våra liv, ger kraftigt ökad livskvalitet och på sikt spar stora belopp på minskade komplikationer.

 

NULÄGE
Redan 2014 började jag försiktigt skissa på Diabethics, dvs två år innan jag väl startade bolaget. Jag ville bidra i det lilla och försöka hjälpa människor, med fakta och vetenskap. Jag kan diabetes och såg att diabetes, som påverkar personen med sjukdomen väldigt mycket emotionellt, var väldigt lite fakta och vetenskap, utan att alls förringa människors känslor. Tvärtom har jag skrivit om känslomässiga aspekter massor, men vi måste också tala om fakta. Min intention var aldrig att bli miljonär på Diabethics utan att göra nytta för andra och göra något meningsfullt, men självklart att finna möjligheter för intäkter. Jag har, som de som följt mig sett, varit aktiv inom främst de områden som är viktigast för mig: forskning kring diabetes, teknik och läkemedel, rättigheter/begränsningar och inte minst för barn samt bemött pseudovetenskap.

Jag har nu, 1,5 år efter starten, kunnat ta ut min första lön om än ringa. Jag har sista månaderna fått fart på Diabethics. Försäljningen av mina produkter har varit låg och mycket sämre än jag väntat mig, däremot har det formligen regnat in förfrågningar om föreläsningar och jag har under våren 2017 haft flera. Planeringen för hösten såg god ut, flera föreläsningar och mycket konsultuppdrag, utan att fortsatt vara en miljonindustri vilket som sagt inte varit avsikten. Sammantaget ett stort fall framåt, men otillräckligt. Jag har arbetat mycket, men majoriteten av det arbete jag gjort har inte jag kunnat berätta om. Det har varit viktigt och nödvändigt arbete. Jag har haft stort engagemang bland annat kring körkortsfrågor, kost, kontakter med myndigheter, att motverka kvacksalveri inom diabetes – väldigt många områden där jag av olika skäl inte kunnat publikt tala om vad jag gjort. Det sammanhängande med mitt arbete, i allra högsta grad inkluderat tekniska hjälpmedel, har varit att just så långt jag kunnat bidra till att fler ska ha mindre begränsningar av sjukdomen typ 1 diabetes, må bättre och ha högre livskvalitet.

Jag har, av naturliga orsaker, haft viss kontakt med de flesta företag verksamma inom diabetes, om än jag varit helt oberoende. Jag blev nyligen presenterad en ny position inom Abbott Diabetes Care, som tog mig lite på sängen för att vara ärlig. Det är en roll som är gjord för mig och processen har gått väldigt fort. Jag börjar 1 september som Patient Access Manager. Utan att gå in i detalj på rollens arbetsbeskrivning så kommer jag få bidra med det jag kan om diabetes för att försöka förmå fler att få möjligheten att, om inte må som mig, så förbättra sina förutsättningar på kort och lång sikt. Detta inkluderar alla med insulinbehandlad diabetes. Abbott har en av de mest intressanta produkterna i Freestyle Libre redan idag och branschen är under stark utveckling. Rollen handlar bland annat om hälsoekonomi, förstås en hel del vetenskap, och inte minst att i praktiken arbeta med hur tekniken kan hjälpa oss som har insulinbehandlad diabetes.

Detta betyder inte att jag slutar tro på ett botemedel, tvärtom är jag övertygad om att detta kommer men det är inte nära förestående som alla vet. Vi måste ta hand om sjukdomen/kroppen/hälsan idag, imorgon och hela tiden. Allt vad vi gör, och inte gör, kan ha betydelse både kortsiktigt och långsiktigt. Tekniska hjälpmedel är som sagt inget botemedel men gör mycket stor nytta, fler behöver ges möjligheten och utnyttjandet av detta finns en hel del att göra med. Ser man exempelvis på en del korta inlägg jag gjort på Facebook med bilder och tolkningar av blodsockerkurvor och dylikt, och hur göra relativt små saker gällande regimen av sjukdomen, är ett par av dessa de som tilldragit sig mest uppmärksamhet av alla inlägg. Jag kommer ha större möjlighet på Abbott att bidra och hjälpa människor, diskonterat att det givetvis handlar om business också, förstås. Abbott är ett multinationellt börsnoterat företag, men som jag skrivit massor av gånger, inte minst som en pik till alla konspirationsteoretiker: det måste inte vara en motsättning. Man kan vara ett affärsdrivande företag och samtidigt göra något bra för andra människor.

Som alla förstår kommer jag omedelbart upphöra med alla aktiviteter på mina sidor. Jag lämnar Diabethics, men finns i allra högsta grad kvar i diabetesvärlden om än inte lika synlig. Min hemsida kommer finnas kvar en tid, detta då det där finns en del information en del har nytta av, inte minst min HbA1c-konverterare som är den enda i sitt slag. Min FB-sida likaså, där det finns bilder för utbildning som människor har nytta av. Men som alla förstår är det 100% fokus och arbete på Abbott f o m 1 september. Jag känner inte att jag går från något utan till något.

Kämpa! Mycket sker tekniskt och det blir enormt mycket lättare att ha sjukdomen inom något år. Ha det fantastiskt alla dia-hjältar och föräldrar till barn med typ 1 diabetes. Tack för support ❤

 

 

På återseende.

 

Okategoriserade