Sockersjuka är förlegat

18 March, 2017

 

För att komma framåt med kunskapsspridning inom diabetes och förmå forskningen få mer medel måste vi lämna historien och felaktiga föråldrade begrepp. Kalla diabetesformerna dess rätta namn.


HISTORIK
Diabetes finns beskrivet för första gången för mer än 3000 år sedan, både funna indiska och egyptiska papyrusrullar har beskrivit något som verkar vara diabetes 1. Namnet diabetes myntades av Aretaios från Kappadokien omkring år 100, grekiska för ungefär ”genompasserande” avseende stora urinmängder som är ett av symptomen för sjukdomarna. Redan för 80 år sedan, 1936, publicerade den Brittiske forskaren Sir Harold Himworth i The Lancet material där han visade att det fanns två typer av diabetes. Han kallade dem då ”insulin sensitive” och ”insulin insensitive”, senare typ 1 och 2 diabetes. Han beskrev för första gången insulinresistens. Även om Himsworth modell var väl svartvit så var han rätt ute, och långt före sin tid. Hans arbete har fått retroaktivt erkännande långt senare, delvis beroende på att det dröjde innan man väl kunde visa tydligt att Himsworth tes stämde, mer än man förstod då.

Med tiden kom att användas barndiabetes för typ 1 diabetes, och åldersdiabetes för typ 2 diabetes, termer som man idag vet är fel då man kan drabbas av typ 1 diabetes oavsett ålder, likväl typ 2 diabetes gått ner i åldrarna. Men sockersjuka har på något outgrundligt sätt hållit sig kvar.

 

 

IDAG
Vi vet inte allt om alla diabetesformer men forskarna får allt mer kunskap. De två vanligaste formerna är typ 1 och 2 diabetes, typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom och typ 2 diabetes är orsakad av en kombination av genetiska och livsstilsrelaterade orsaker (2). Vi vet att socker kan bidra till uppkomsten av typ 2 diabetes, men idag säger inte forskarna att socker allena orsakar typ 2 diabetes. Typ 1 diabetes som autoimmun sjukdom har inga livsstilsrelaterade orsaker, vi kan alltså inte preventivt göra något för att förhindra att drabbas. Begreppet ”sockersjuka” är alltså direkt fel ut ett vetenskapligt perspektiv.

Det kommer allt mer belägg för att typ 2 diabetes faktiskt kan gå att reversera, genom så kallad VLCD – very low calorie diet. Extrem lågkaloridiet. Finns flera mänskliga försök där man lyckats reversera sjukdomen, även hos en del som haft sjukdomen länge. Främst i världen inom området är professor Roy Taylor, Newcastle university, jag har mycket kontakt med honom. Det fungerar absolut inte på alla, hur det går över tid vet vi inte men Taylor och andra startar longitudinella studier nu, men de har faktiskt visat förvånansvärt positiva resultat även hos en del T2D som har utsatt insulin. Det är alldeles för tidigt att dra slutsatser om framgång, det är inte ett botemedel ännu. Men, dessa metoder hjälper ingen med autoimmun diabetes. Extremt viktigt att förstå detta, sjukdomarna är väldigt olika och har olika problem. Om Taylor och denna metod skriver jag en annan dag.

 

VAD ÄR PROBLEMET DÅ?
Utöver att begreppet ”sockersjuka” inte är faktabaserat så spär det på fördomar. Om människor göds med information och uttryck som är direkt felaktiga, likt ”sockersjuka”, blir de garanterat inte mer villiga att bidra till forskningen. Idag lider diabetesforskningen massor tyvärr. Inte med detta sagt att folk plötsligt skänker pengar i överflöd ”endast” på grund av detta detta, men det är en viktig del i det hela. Vi måste bort från denna ”skyll dig själv attityden”, inklusive för typ 2 diabetes. Även om typ 2 diabetes till stor del är livsstilsrelaterad så hjälper inte denna stigmatisering dessa människor. Som jag skrivit en mängd gånger, flera cancerformer korrelerar starkt med livsstil men där klandras inte människor för att de drabbats av en hemsk sjukdom. Givetvis borde det samma gälla även alla med typ 2 diabetes också. De behöver support, stöd och hjälpmedel för att maximera förutsättningarna.

När det gäller typ 1 diabetes är det än värre. Typ 1 diabetes har inget alls med livsstil att göra och just detta är ett av huvudskälen till att vi börjat verka för ett annat namn med autoimmun diabetes, inte alls för att stigmatisera typ 2 diabetes ytterligare men typ 1 och 2 diabetes skiljer sig mycket. Barn med typ 1 diabetes och deras föräldrar får höra diverse fördomar såsom; ”varför gav du honom så mycket spannmål?”, ”varför åt ni inte glutenfritt?”, etc etc. Dessa kommentarer är fruktansvärda för alla oavsett diabetes, men givetvis än värre för barn att höra.

 

TACK SOCIALSTYRELSEN OCH ANDRA
Jag skrev på min Diabethics Facebook i oktober att Socialstyrelsen svarat positivt på min begäran att utrangera begreppet ”sockersjuka” där de hann inför 2017. Det är förstås extra viktigt att myndigheter nyttjar moderna och vetenskapligt korrekta benämningar. I den svenska versionen av ICD-10 är “sockersjuka” nu borttaget. ICD är internationell sjukdomsklassifikation med koder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker för att kunna göra analyser. Svenska versionen heter ICD-10-SE (3). Söker ni på ”sockersjuka” ser ni detta;

 

 

I förklaringen över förändringar inför 2017 står det så här, den bild jag fick skickat till mig som svar i oktober;

 

Och går ni in och söker i ICD-registret står det således diabetes med respektive korrekta benämning;

 

 

 

När jag skrev denna artikel så fann jag en insändare från 2014 i Arbetarbladet. ”Fabror Lars” skriver precis det jag skriver jämt, huvudet på spiken 4.

 

För diabetes. Mot fördomar. För forskningen och ökad kunskap. För barnen. Med fakta.

#öppnaögonen

 

Referenser:

  1. http://friedmanfellows.com/assets/pdfs/elibrary/Principles%20of%20Diabetes%20Mellitus%20-%20Ch1Final.pdf
  2. http://www.diabethics.com/forskning-teknik/autoimmun-diabetes/
  3. http://klassifikationer.socialstyrelsen.se/ICD10SE/
  4. http://www.arbetarbladet.se/opinion/insandare/ar-det-nagon-som-lider-av-blodkrafta-eller-hysteri

 

 

 

 

#öppnaögonen
Warning: Undefined variable $post in /customers/0/d/2/diabethics.com/httpd.www/wp-content/themes/diabethics/inc/diabethics_functions.php on line 138 Warning: Attempt to read property "ID" on null in /customers/0/d/2/diabethics.com/httpd.www/wp-content/themes/diabethics/inc/diabethics_functions.php on line 138