Lectures

I have frequent lectures with different contents, for example technology, what are the different hypotheses regarding etiology, history, how I do etc. I also do some consulting, transparent communicated.

For request or booking: hans@diabethics.com.

———————————————————————————————————————————————————————

Jag har regelbundet föreläsningar med lite varierande innehåll, exempelvis tekniska hjälpmedel, vad säger olika teorier om diabetesformernas etiologi, historia, hur gör jag etc. Jag gör även en del konsultuppdrag, och detta kommuniceras öppet.

Förfrågan eller bokning: hans@diabethics.com.