C-peptide

C-peptide is a byproduct to the body´s own production of insulin and is produced 1:1 to endogenous insulin (1). It can be measured in blood and urine and is often used as a diagnose tool, as well as following the progress of diabetes in an individual. It is also used to differentiate forms of diabetes from each other, for example MODY and type 2 diabetes (see more below). C-peptide has long been thought to lack function in the body but last years this have been questioned. Still we don´t know. There was a study in Sweden a few years ago that wanted to see if injected C-peptide had impact on neuropathy, but the study failed to show any positive effect.

It´s measured as a fasting value and sometimes stimulated as an OGTT (oral glucose tolerance test) or MMTT (mixed meal tolerance test). Half-life of C-peptide is 20-30 min compared to insulin of 3-5 min, as well as insulin is cleared differently and C-peptide more consistent. This makes a test of C-peptide more reliable and stabile than measuring insulin. The insulin people with diabetes inject doesn´t contain C-peptide so there is no risk for conflicting result. There is no exact international consensus for a reference range, but about 0.8-3.1 ng/mL (conventional units), or 0.26-1.03 nmol/L is fasting value for someone without diabetes (2), and postprandial (after a meal) 3-9 ng/mL or 1-3 nmol/L (3).

 

References:

  1. https://dx.doi.org/10.1007%2Fs13300-017-0265-4
  2. https://emedicine.medscape.com/article/2087824-overview#a1
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5446389/#__ffn_sectitle

 

————————————————————————————————————————————————————————————-

C-peptid är en biprodukt till kroppens egen insulinproduktion och produceras 1:1 jämfört med endogent insulin, kroppseget (1). Det kan mätas i blod och urin, i Sverige mäts det i ett blodprov. C-peptid används ofta som ett diagnosverktyg för diabetes likväl som ibland vid uppföljning av förloppet av diabetes hos en individ. Det används också för att särskilja diabetesformer från varandra, exempelvis MODY och typ 2 diabetes (se mer nedan). C-peptid har länge ansetts sakna funktion i kroppen men senaste åren har detta ifrågasatts. Än idag vet vi inte det. I Sverige utfördes en studie för ett par år sedan där man ville testa om nivån av C-peptid hade någon effekt på neuropati men studien misslyckades att visa ett positivt resultat. Det mäts oftast som ett fastevärde och ibland stimulerat med OGTT (oralt glukostoleranstest). Halveringstid för C-peptid är 20-30 minuter jämfört med insulin om 3-5 minuter, dessutom metaboliseras C-peptid mer konsekvent. Detta sammantaget gör att det något säkrare att mäta C-peptid än insulin. Dessutom innehåller inte det insulin vi injicerar C-peptid så det finns ingen risk för konflikt i provsvaret. Det saknas exakt internationell konsensus för referensvärden, men ungefär 0.8-3.1 ng/mL (traditionell enhet), eller 0.26-1.03 nmol/L, är fastevärdet för en person utan diabetes (2), och efter måltid 3-9 ng/mL eller 1-3 nmol/L (3).

 

Referenser:

  1. https://dx.doi.org/10.1007%2Fs13300-017-0265-4
  2. https://emedicine.medscape.com/article/2087824-overview#a1
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5446389/#__ffn_sectitle