Hyperglycemia

Hyperglycemia means high (hyper), glucoce (gly) in the blood (emia). As you see in the chapter symptoms diabetes (1), hyperglycemia is defined above 200 mg/dl or 11.1 mmol/L, even though there is no consensus for an exact level here as well. There is no evidence a temporary high glucose is dangerous, and you can actually feel well with it as well. If continuously having high glucose you might use your body that it´s normal, and feel quite ok. You though get thirsty and polyuria, frequent urination, and you can get dehydrated.

Too high values, too often, can in the long-term lead to serious health problems. One short-term consequence is, if having insufficient insulin the glucose cannot enter the cells to be used as energy and the body start burning fat. The liver converts fatty acids to ketones which also can be used as energy. As can be seen in the chapter insulin (2), insulin have many tasks in the body. Everything affect the glucose and insulin need. With insulin treated diabetes, these are the challenges:

References:

  1. http://www.diabethics.com/diabetes/symptoms/
  2. http://www.diabethics.com/diabetes/insulin/

 


Hyperglykemi betyder högt (hyper), glukos (gly) i blodet (emia). Som du ser i kapitlet om symptom (1), så definieras hyperglykemi med ett blodsocker ungefär över 200 mg/dl eller 11,1 mmol/L, även fast det inte råder någon konsencus för ett exakt värde här. Det saknas belägg för att enstaka höga värden är farliga, och du kan dessutom må bra trots ett högt blodsocker. Om du konstant går med ett förhöjt blodsocker så kan du vänja kroppen med att det är normalt, och fortsatt må rätt bra. Du blir dock törstig och drabbas av polyuri, kissar ofta, och du blir uttorkad.

För höga värden, för ofta, kan långsiktigt ge negativa, allvarliga komplikationer. En kortsiktig konsekvens är, om du har insulinbrist kan inte glukos komma in i cellerna och förbrännas som energi och kroppen börjar förbränna fett. Levern omvandlar fettsyror till ketoner som också kan användas som energi. Som du ser i kapitler om insulin (2), så har insulin många uppgifter i kroppen. Allt påverkar glukosnivån och insulinbehovet. Med insulinbehandlad diabetes är detta utmaningarna:

 

Referenser:

  1. http://www.diabethics.com/diabetes/symptoms/
  2. http://www.diabethics.com/diabetes/insulin/