Symptoms diabetes

The symptoms are the same with both type 1 and 2 diabetes, in general the patient doesn´t show as many symptoms with type 2 diabetes and it might not be as obvious. Please note that below symptoms don´t necessary mean that diabetes is a fact, there might be other reasons. Below is just guidelines, and tips. Also, it doesn´t mean you have all the symptoms at the same time. If unsure, please immediately contact health care.

 • Excessive thirst
 • Frequent urination
 • Extreme fatigue
 • Dizziness
 • Weight loss
 • Blurry vision
 • Bruises/cuts heals slowly
 • Nausea and vomiting
 • Stomach pain
 • Headache
 • Kussmaul respiration, hyperventilation
 • Acetone smell on the breath
 • Itching in genitals and mouth

 

According to American Diabetes Association Standards of Care 2018, this is the criteria for the diagnosis of diabetes (1):

Reference:

 1. http://care.diabetesjournals.org/content/41/Supplement_1/S13

—————————————————————————————————————————————————————-

Symptomen är de samma vid både typ 1 och 2 diabetes, vid typ 2 uppvisar patienten dock oftast inte lika många och lika tydliga. Observera, att det vid uppvisande av dessa symptom inte per automatik innebär att diabetes är ett faktum, det kan finns andra skäl. Detta är dock endast en vägledning, och tips. Dessutom, det betyder inte att du uppvisar alla symptom samtidigt. Vid osäkerhet, kontakta omedelbart sjukvården.

 • Onormalt törstig
 • Kissar ofta
 • Hungrig
 • Onormal trötthet
 • Yrsel
 • Onormal viktminskning
 • Dimsyn
 • Långsam läkning av sår
 • Illamående och ev kräkningar
 • Ont i magen
 • Huvudvärk
 • Sk kussmauls andning, hyperventilation
 • Andedräkten luktar aceton
 • Klåda i munnen och/eller underlivet

 

 

Enligt ADA, amerikanska diabetesförbundet, och deras Standard of Care 2018, är detta kriterier för diagnos av diabetes. Standards of Care är väldigt omfattande riktlinjer som i början av året ges ut av ADA sedan 1988, inte per automatik implementerade i hela världen men som till mycket stor del lägger grunden:

 

Referens:

 1. http://care.diabetesjournals.org/content/41/Supplement_1/S13