Fonders anslag 2019

28 August, 2020

För tredje gången på de snart fem år jag drivit Diabethics har jag sammanställt insamling och anslag till forskning för de tre insamlingsorganisationer som finns i Sverige för diabetes. Mina tidigare artiklar tillhör mina mest lästa, de finns här 1 och här 2.

För de som följt mig en tid är det ingen större överraskning att forskningen är det jag brinner mest för, i synnerhet den gällande ett framtida botemedel, men självklart även det som rör bättre behandlingar av komplikationer, hjälpmedel etc. Syftet med mina tidigare artiklar var mycket enkelt. I slutna forum för personer med diabetes och anhöriga är en av de vanligast förekommande frågorna vilka fonder det finns att skänka pengar till, och kort information om dessa. Jag vill ge ett underlag om de som finns. De tre som finns i Sverige och innehar 90-konton står under SFI´s kontroll (Svensk insamlingskontroll; 3). Dessa är;

 • Barndiabetesfonden som stödjer forskning om primärt typ 1 diabetes.
 • Diabetesfonden som stödjer forskning om all form av diabetes.
 • Diabetes Wellness som stödjer forskning om all form av diabetes.

SFI´s regler är flera, men det viktigaste är förstås andelen medel som går till ändamålen, inte detsamma som forskning (se nedan). Minst 75% av de totala intäkterna skall gå till ändamålen utan oskäliga kostnader (som får vara max 25%). Detta gäller inte endast fonder inom diabetes utan alla fonder förstås. Ändamålen är svåra att förändra, en ny fond måste startas men ansökan kan faktiskt göras till Kammarkollegiet för mindre förändringar, utan garantier att förändring beviljas. Hur goda chanserna är att genom detta få igenom en önskad förändring är oklart, det man måste komma ihåg är att syftet för en fond är att dela ut så mycket medel som möjligt. Sedan finns förstås en hög grad av seriositet så incitament för att förändra ändamålen är få. Ändamålen för respektive fond är:

Diabetesfondens ändamål, ur årsredovisningen 2014.

”att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande diabetes att verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektionerna avseende diabetes att främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende diabetes att verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes”

Barndiabetesfondens ändamål, ur årsredovisningen 2014.

”att understödja forskning, vars mål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.”

Diabetes Wellness ändamål, ur årsredovisningen 2014.

“Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige bildades i april 2006 och har tillkommit och har tillkommit i syfte att öka allmänhetens kunskaper om förekomsten av, orsaken till och behandlingen av diabetes samt därmed liknande samt besläktade sjukdomar.

Insamlingsstiftelsen uppfyller sina ändamål genom följande punkter. 

 • Stödja diabetesrelaterad forskning i Sverige och internationellt.
 • Informera allmänheten om diabetes och dess komplikationer samt vad man kan göra för att minska risken att drabbas av sjukdomen.
 • Försöka fånga upp människor som befinner sig i riskgruppen för att drabbas av diabetes och få dem att testa sig i tid. En tidigt upptäckt diabetes är lättare att hålla under kontroll.
 • Erbjuda människor som lever med diabetes olika typer av stöd och hjälpmedel som kan underlätta vardagen i väntan på ett botemedel.”

 

NYA SIFFROR

Med ovan nämnda ändamål kan en fond med andra ord ha andra ändamål som man anser är av vikt, men som godkänts av Svensk Insamlingskontroll. Så kravet om att 75% skall gå till ändamålen är inte detsamma som att 75% skall gå till forskning. Viktigt är även att betänka att intäkterna för ett år i regel avspeglas på anslagen året efter, så det blir lite skevt med denna jämförelse men för att få en någorlunda bild gör jag så här och det är samma för alla.

Bilden från överst i inlägget:

 

 

Källor till siffrorna.

Barndiabetesfondens årsredovisning 4.

Diabetesfondens årsredovisning 5, och en populärvetenskaplig sammanfattning om anslagen 6. Diabetesfonden har även publicerat en mycket tydlig bild över hur mycket medel som går till typ 1 diabetes respektive typ 2 diabetes, och del som är relevant för båda sjukdomarna. Mycket bra och efterfrågat av många 7.

Diabetes Wellness årsredovisning 8.

 

SUMMERING

Mina tidigare artiklar har rönt uppmärksamhet utanför diabetesvärlden. Jag har publicerat dem återkommande i mina kanaler, och ibland då fått kommentarer från företrädare av Diabetes Wellness Sverige. De har antytt att jag motarbetar dem och ifrågasatt min artikel, varav jag undrat vad som faktamässigt är fel. Den frågan har jag aldrig fått svar på.

Det vore därför osannolikt att de inte åter känner sig utpekade, men jag redovisar åter endast fakta. Jag skulle vilja att alla som läser detta ändå samtidigt funderar en sekund på hur systemet fungerar, lyfter blicken lite. Självklart förstår jag att frågor uppstår om fördelningen av intäkter versus anslag och ändamålskostnader, men som jag skriver följer alla tre fonder de regler som finns. Hur kan då reglerna vara på detta sätt?

Jag har i ett par års tid fört en dialog med Svensk Insamlingskontroll kring detta. Jag och många med mig har enormt stort förtroende för en organisation som innehar ett 90-konto, och i Sverige är detta en unik kvalitetsstämpel som många av oss redan från att vi är unge blir införstådda med är ett kvalitets-sigill. Jag har framfört en ”djävulens advokats tanke” till SFI, om en marknadsundersökning skulle göras hos Sveriges befolkning hur mycket av deras skänkta 1000 kronor till en fond, oavsett område, de tror går tillbaka till forskningen, skulle vi se varierande svar. Jag är tveksam att någon skulle gissa att mindre än 50% går direkt till forskningen dock, oavsett vad ändamålen faktiskt är. SFI säger att de tre diabetesfonderna följer reglementet, jag säger då att reglementet är fel när, i Wellness fall, 800 kr av skänkta 1000 kr (senaste året) inte går till forskning.

Problemet i förlängningen är givetvis att den unika kvalitetsstämpel förknippat med ett 90-konto undermineras när det är möjligt att följa reglementet och ändå ge forskningsanslag som i jämförelse med andra är låga, hur goda ändamålen än är i övrigt. Diabetes Wellness är bildad senare än de andra två och har kanske varit mer kreativa då de skrivit ändamålen, som alltså godkänts av SFI.

JÄVSDEKLARATION: som flera känner till skriver jag sedan februari i år krönikor för Barndiabetesfonden. Jag är fortsatt oberoende, driver fortsatt mitt egna företag Diabethics. Men viktigt förtydligande.

Referenser:

 1. https://www.diabethics.com/science/de-tre-storsta-fonderna-som-stodjer-diabetesforskning/
 2. https://www.diabethics.com/science/forskningsfonder-diabetes/
 3. https://www.insamlingskontroll.se/sidor/om-svensk-insamlingskontroll
 4. https://www.barndiabetesfonden.se/globalassets/pdf/arsredovisningar/arsredovisning_stiftelsen-barndiabetesfonden_2019.pdf
 5. https://www.diabetes.se/contentassets/31f28d5c0d9f40288f5f2c80383c81fe/20200416_092531.pdf?fbclid=IwAR1AXizRdxpw8esMZSZ-0ZuimsR_CzkQR_R8F_trd7PL9BDxES_QzcGw_JU
 6. https://www.diabetes.se/contentassets/2c0c7bc9df1041f0b5d9a024feb372e5/popularvetenskaplig-sammanfattning-2019.pdf?fbclid=IwAR2A2Y-Cj_juHMiEsylChOTinALXSHw1Xe5WcW9zMD8l18DOfFeMIzJNjso
 7. https://www.diabetes.se/diabetesfonden/om-oss/vanliga-fragor/
 8. https://www.diabeteswellness.se/sites/default/files/article/diabetes_wellness_arsredovisning2019.pdf

 

Hans Jönsson
Vetenskaplig diabetesskribent, föreläsare och konsult
https://www.facebook.com/diabethics
https://www.instagram.com/diabethics

Fonder
Warning: Undefined variable $post in /customers/0/d/2/diabethics.com/httpd.www/wp-content/themes/diabethics/inc/diabethics_functions.php on line 138 Warning: Attempt to read property "ID" on null in /customers/0/d/2/diabethics.com/httpd.www/wp-content/themes/diabethics/inc/diabethics_functions.php on line 138