GAD-alum

16 February, 2017

Det finns idag inget botemedel mot autoimmun diabetes (typ 1 diabetes och LADA) och inte heller något sätt att preventivt förhindra sjukdomen. Markörer (autoantikroppar) för att sjukdomens förlopp påbörjats känner vi idag till förhållandevis väl, och dessa kan detekteras ibland år innan sjukdomen väl brutit ut och diagnos ställts. Trots att man upptäcker dessa autoantikroppar i studier innan diagnos finns inget sätt att stoppa förloppet. Många försök pågår, bl a med oralt insulin, olika typer av vaccin, nanoteknik har ej testats men kan möjligen ha potential etc etc. Svenska Diamyd har ett vaccin med samma namn som gjorts flera studier med under flera år. Diamyd är ett av de företag/projekt som är längst gånget gällande kliniska försök gällande prevention, och även om det inte existerar något lyckosamt resultat gällande prevention av autoimmun diabetes så har Diamyd visat lovande resultat. Diamyds mål är; ”Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.”

 

LITE BAKGRUND
Jag skrev i min artikel tidigare (1) om autoimmun diabetes och skillnader mellan olika former av diabetes. Vid autoimmun diabetes bildar kroppen autoantikroppar som uppstår ibland år innan diagnos, idag känner forskarna till fem olika autoantikroppar; GADA (GAD-autoantikropp), IA-2A, IAA (insulinautoantikropp), ZnT8A (zink transportör 8) och den nyligen funna, tetraspanin 7, rollen för den sistnämnda, om någon, är oklar idag. Hos barn är IAA den vanligaste förekommande autoantikroppen medan det hos alla som får autoimmun diabetes är GADA (här om barn 2 och bl a här för vuxna och barn 3).

Vid det autoimmuna angreppet gör immunförsvaret myteri och förstör sin egen vävnad, i fallet autoimmun diabetes de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Exakt hur angreppet går till vet inte forskarna i detalj idag, autoantikroppar är en väldigt tydlig markör att något sker, men om de angriper betacellerna tillsammans med t-celler vet man inte.

 

PUBLIKATION OCH RESULTAT IGÅR
Diamyd genomför nu sex kliniska fas 2-studier, resultatet från den ena, DIAGNODE-1, presenterades igår i New England Journal of Medicine, NEJM. Diabetesvaccinet Diamyd är antigenbaserad terapi. Detta innebär att autoantigen med GAD-alum injiceras och man försöker genom detta vänja kroppen med det ämne det annars attackerar som en ”främling” eller ”inkräktare”. Detta är principen vaccin bygger på överlag. Exakt hur det går till i fallet med GAD-alum vet man inte, men man har tidigare sett att t-celler som tänkt angripa betacellerna efter injektion med GAD-alum istället frisatt antiinflammatoriska cytokiner som förhindrat angreppet.

Diamyd och GAD-alum har alla som läst lite inom diabetes sista 10 åren sannolikt hört talas om. Idén är intressant och viktig, men Diamyds försök fick sig en törn 2011 då en fas 3 studie misslyckades, och aktien störtdök (4). Diamyd gick sedan igenom en rad förändringar och försöken har inte upphört, tvärtom har de utvidgat dem senaste åren. Man genomför nu flera olika studier och det är flera olika kombinationsbehandlingar, på olika grupper av individer (5).

Den studie som presenterades igår rör DIAGNODE-1. Det är en mycken liten studie med endast sex (6) patienter, så viss försiktighet på sin plats. Personerna är mellan 20-22 år och har diagnostiserats med typ 1 diabetes senaste sex månaderna. Alla hade autoantikroppar mot GAD. Det man gjort till skillnad från tidigare försök, då GAD-alum injicerats subkutant, är att man nu injicerat det i en lymfkörtel i ljumsken. Parallellt med detta har personerna också fått oralt d-vitamin.

De sex personerna har sedan följts i minst sex månader och fyra av dem i femton månader, på bilden nedan till vänster ser man c-peptid värden över tid, som är stabila. Det naturliga efter debut är fortsatt förlust av insulinproduktion men inte här med andra ord. Bilden till höger visar HbA1c, som stabiliserats och till och förbättrats. Otroligt intressant.

 

 

Man har ingen kontrollgrupp man jämfört med utan jämför resultatet med personer från andra studier. Mer och större studier att vänta, bland annat även yngre personer med typ 1 diabetes. Detta är med andra ord inget botemedel, men har man kanske funnit ett sätt att åtminstone stoppa fortsatt betacellsdestruktion? Det i sig är otroligt viktigt då vi idag vet att all möjligen bibehållen insulinproduktion underlättar kontrollen av sjukdomen, och risken för komplikationer minskar (observera att det inte innebär att minimalt c-peptid per automatik ger komplikationer, risk är inte det samma som utfall). Otroligt lovande och spännande. Professor Johnny Ludvigsson som lett studien säger;

”Om resultaten bekräftas då vi testar mer patienter är det ett extremt viktigt framsteg. Förloppet av typ 1 diabetes skiljer sig mellan personer av flera olika skäl, och det går troligen inte att finna en lösning som passar alla. Även om detta skulle hjälpa hälften av alla patienter vore det ett stort framsteg.”

 

Studien 6.

 

 

Referenser:

  1. http://www.diabethics.com/forskning-teknik/autoimmun-diabetes/
  2. http://rd.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-015-3514-y#/page-1
  3. http://eestiarst.ee/en/type-1-diabetes-in-estonian-children-and-adults-hla-dqb1-alleles-and-disease-associated-autoantibodies/
  4. https://www.svd.se/diamyd-medical-slaktas-pa-borsen
  5. http://www.diamyd.com/docs/pressClips.aspx?ClipID=2297320
  6. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1616343#t=article

 

Insulin Typ 1 diabetes